Duyurular

...

Üniversitemiz Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi ile İlgili Bilgilendirme

Üniversitemiz Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi yayımlanmıştır.

Yönergenin 11. Maddesi {(1) Uzaktan öğretim ve sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan ve 6. maddenin (1) ve (2). fıkrası kapsamına giren öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik dilekçelerini, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde verebilirler.} kapsamında öğrenciler dilekçelerini ilgili birimlere 10.11.2020 tarihine kadar vererek izinli sayılma (kayıt dondurma) talebinde bulunabilirler.

Yönergenin 6. Maddesi 2. Fıkrası (Teknik donanıma sahip olmayan öğrenciler, isterlerse ÇÜBİS sistemi üzerinden başvurmaları halinde Çukurova Üniversitesi tarafından Üniversitenin ana kampüsü ve diğer kampüsleri içinde belirlediği bilgisayar laboratuvarlarından ya da başka bir Üniversitenin bilgisayar laboratuvarlarından veya Üniversite tarafından bildirilen kamu kurumları olanaklarından yararlanabilirler.) kapsamında ÇUBİS üzerinden başvurular 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Ç.Ü. Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında sınavlar;

Online Sınav,

Online Proje/Ödev şeklinde yapılabilir.

Online yapılacak sınavlar için;

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’nin yukarıda belirtilen Madde 6-(1) ve Madde 6-(2)’de belirtilen koşulları sağlayabiliyorsanız.

Yapılacak tüm online sınavlar için 09 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÇÜBİS üzerinden aşağıdaki tercihlerden sadece birini seçebilirsiniz ve yaptığınız bu seçimi değiştiremezsiniz.

1. Online sınav kurallarını kabul ediyorum;

a. Online sınavlar için gerekli teknik altyapıya sahibim ve sınavlara kendi imkanlarımla gireceğim.

b. Online sınavlar için gerekli teknik altyapıda sorun yaşıyorum ve bulunduğum ildeki üniversitenin veya Çukurova Üniversitesi’nin teknik altyapısını kullanarak online yapılacak sınavlara gireceğim.

2. Online yapılacak sınav kurallarını kabul etmiyorum ve Çukurova Üniversitesi’nde online sınavlarla aynı gün ve saatte yapılacak yüz yüze sınavlara gireceğim.

 

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi ile ilgili açıklamalar;

Soru: Ders kaydımı yaparken gerekli teknik donanıma sahip olduğumu beyan etmedim.

Cevap: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi İle İlgili 09 Eylül 2020 tarihinde yapılan bilgilendirmede Üniversitemiz eğitimlerinin nasıl yapılacağı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberi göz önünde bulundurularak bazı programlar hariç dijital imkânlarla Uzaktan Öğretim şeklinde yapılacağı kamuoyuna ve öğrencilere açıklanmıştır. Ders kaydı yapılırken bu durumun farkında olmayan öğrencilerimiz yönergenin 11. Maddesinde belirtildiği üzere, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılma hakkı eklenmiş olup buna yönelik dilekçelerini, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde verebilirler. İzinli sayılma hakkını kullanmak istemeyen öğrencilerimiz bulunduğu ildeki üniversitelerin ya da üniversitemizin teknik altyapısını kullanarak online dersleri takip edebilecekleri gibi online sınavlara da katılabileceklerdir. 

 

Soru: Online sınavda kamera açmak özel hayatın gizliliğine aykırı, kameramı açmak zorunda mıyım?

Cevap: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" rehberinde; 

• Güvenli ortamda gerçekleşmeyen ölçme ve değerlendirme süreçleri eğitimin kaliteli olmasını da garanti altına almakta zorlanabilir. Çevrimiçi sınavların güvenliği için üniversitelerimiz farklı uygulamalar yapma imkânlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.

• Çevrimiçi sınavlar için güvenlik seviye düzeyleri tanımlanıp bu düzeylerin asgari gereksinimleri tanımlanabilir.

• Geleneksel sınav sisteminde olduğu gibi üniversitece belirlenecek standartlarda kimlik kontrolü, çevrimiçi bilgi güvenliği kontrolü sağlanmalıdır. 

şeklinde belirtilmiş ve Üniversitemiz de sınav güvenliği için bazı tedbirler almıştır. Bu kapsamda teknik imkanları olmasına rağmen ev ortamında kamera ve mikrofonunun açılmasını istemeyen öğrencilerimiz, bulunduğu ildeki üniversitenin veya üniversitemiz bilgisayar laboratuvarlarında online yapılacak sınavlara katılabilirler. 

 

Soru: Mikrofon ve kamera açık sınav yapılması kişisel verilerin korunması kanununa aykırı mıdır?

Cevap: Kamera ve mikrofonun sınav sırasında açık olması kişisel verilerin korunması kanununun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hükümler kapsamında değerlendirilecek olup, bunun için açık rıza aranmasına gerek yoktur. Ancak öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet hissi duymaması için isteyen öğrencilerimiz online sınav yerine üniversitemizde yapılacak yüz yüze sınavlara katılabilirler.

 

Soru: Hangi koşullarda bir dönem için izinli sayılma hakkımı kullanmam gerekebilir?

Cevap: Çevrimiçi online yapılan (senkron/asenkron) derslere katılabilmek ve dersleri takip etmek için gerekli hiçbir teknik donanıma (internet, cep telefonu, bilgisayar vb.) sahip değilseniz ve bulunduğunuz bölgede herhangi bir üniversitenin olanaklarından faydalanamıyorsanız yönergenin ilgili maddesi gereğince öğrenciler dilekçelerini ilgili birimlere vererek izinli sayılma hakkını kullanabilirler.