Duyurular

...

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin İki Ek Sınav Hakkı

Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinin 6. fıkrası gereğince son sınıfta olup azami öğrenim sürelerini tamamlayan aşağıda adı yazılı öğrencilerimize daha önce alıp başarısız oldukları her ders için iki ek sınav hakkı verilecektir.

Ek Sınava Girebilecek Öğrencilerin

S/N

Öğrenci Numarası

Adı ve Soyadı

1

2012580090

Baran ŞAHİN

2

2010330005

Dursun ALİM

3

2012330079

Sadi SELEK

 

 

Azami öğrenim süresi sonunda olup iki ek sınava katılma hakkı olan öğrenciler için sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

1. Ek Sınav Takvimi

13.09.2021

Sınava başvuracakların başvuru dilekçelerini Yüksekokulumuza göndermeleri için son tarih

14.09.2021

Sınav programının Yüksekokulumuz web sitesinde yayımlanması

15.09.2021

Sınav (yüz yüze yapılacaktır)

2. Ek Sınav Takvimi (1. Ek Sınavda Başarısız Olunan Dersler İçin açılacaktır)

20.09.2021

Sınava başvuracakların başvuru dilekçelerini Yüksekokulumuza göndermeleri için son tarih

21.09.2021

Sınav programının Yüksekokulumuz web sitesinde yayımlanması

22.09.2021

Sınav (yüz yüze yapılacaktır)

 

Başvuru Dilekçesi Örneği (Dilekçeyi doldurup çıktı alarak mavi kalemle imzalamanız ve sonrasında renkli pdf olarak taratarak turizmyo@cu.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir.)

İlgili Yönetmelik

 

NOT: Ek sınav hakkını kullanmayan veya kullanıp da  mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarı ile tamamlayamamış öğrencilerin Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. Maddesine istinaden kayıtları silinecektir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim: 0322 338 60 84 dahili:6309