Yüksekokul Yönetim Kurulu


Yüksekokul Yönetim Kurulu 
Prof. Dr. Oya Berkay KARACA (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN  (Üye)

Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yelda BUGAY TEKGÜL (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM (Üye)