Yüksekokul İdaresi


Müdür 
Prof. Dr. Oya Berkay KARACA

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM

Yüksekokul Sekreteri Vekili
Serkan HAZIR