Akademik

Unvanı

Öğretim Elemanı

Bölümü

Dahili

E-posta

Prof. Dr.

 Oya Berkay KARACA

Seyahat İşletmeciliği

6301

obkaraca@cu.edu.tr

Prof. Dr.

 Mehmet Cihan YAVUZ

Konaklama İşletmeciliği

6308

mcyavuz@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

 Deniz BOZ

Seyahat İşletmeciliği

 

denizkar@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

 Diğdem ESKİYÖRÜK

Konaklama İşletmeciliği

 

dtecer@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

 Erdinç BALLI

Konaklama İşletmeciliği

6308

eballi@cu.edu.tr

Öğr.Gör. Dr.

 Diler DOĞRUOL

Konaklama İşletmeciliği

 

ddemirtas@cu.edu.tr

Öğr.Gör. Dr.

 Zafer BUZCU

Konaklama İşletmeciliği

6303

zbuzcu@cu.edu.tr

Öğr.Gör. Dr.

 Oya YILDIRIM

Konaklama İşletmeciliği

6303

oyildirim@cu.edu.tr

0322 338 60 84-88 (Ç.Ü. Ana Santrali 5 Hat)