Sınıf Danışmanları


2019-2020 Öğretim Yılı Sınıf Danışmanları Listesi


    Birinci Sınıf Öğrencileri Danışmanı  : Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
    İkinci Sınıf Öğrencileri Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
   Üçüncü Sınıf Öğrencileri Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ

   Dördüncü Sınıf Öğrencileri Danışmanı

:Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK

   Artık Sınıf Öğrencileri Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM