Koordinatörlük ve Komisyonlar


Koordinatörlük

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI

Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Zafer BUZCU

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM

Komisyonlar

Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu ile Muafiyet, İntibak ve Af Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ

Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Zafer BUZCU (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ

Prof. Dr. Oya Berkay KARACA

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI

Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ESKİYÖRÜK

Öğr. Gör. Dr. Diler DOĞRUOL

Öğr. Gör. Dr. Oya YILDIRIM

Temsilcilik

Engelli Öğrenci Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr. Diler DOĞRUOL