Konaklama İşletmeciliği


KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü, turizm üzerine lisans eğitimi veren diğer tüm üniversiteler gibi iyi donanımlı elemanlar yetiştirmek amacında olup, turizm endüstrisinin konaklama sektörüne odaklı eğitim vermesi bakımından spesifik bir hedefe yönelmektedir.

Konaklama İşletmeciliği Bölümünün amacı; konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu, temel işletmecilik bilgileriyle donanmış; sektörün yapısına ve işleyişine vakıf ; yönetim bilgi-becerisine ve etik yapıya sahip; iki yabancı dil bilen; iletişim, yaratıcılık ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş; bilgi teknolojilerini kullanabilen; teorik ve pratik bilgiye sahip orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü 2003/04 akademik yılında eğitim ve öğretime başlayarak yüksekokulumuzda öğrenci kabul eden ilk bölümdür.

Bölüm örgün eğitim vermekte olup, eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe'dir. Bölüme, YGS-6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Konaklama işletmeciliği bölümünde birinci ve ikinci sınıfta genel işletme dersleri yanında temel turizm branş dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Son 2 yılda Turizm branş dersleri ve uygulama ağırlıklı dersler okutulmaktadır. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre tercih edecekleri seçmeli mesleki derslerle belirli alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler 1. yarıyıldan itibaren, ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçerek 6. yarıyıl süresince bu dilin eğitimini almaktadırlar.

Son yarıyılda, öğrencilerin eğitim-öğretim yoluyla kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini turizm işletmelerinde uygulayarak geliştirmelerine imkan sağlayan Mesleki Uygulama dersi kapsamında zorunlu staj uygulanmaktadır.